Soccer Skills PRO Team jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym pozwalającym w kompletny oraz spójny sposób zarządzać organizacją i szkoleniem w drużynie, akademii, klubie czy federacji piłkarskiej. 

Oprogramowanie to zawiera w sobie kompleksowy system szkolenia opracowany przez najlepszych ekspertów z Anglii, Hiszpanii, Holandii oraz Niemiec. Skorzystało z niego kilkadziesiąt tysięcy zawodników w wieku od 5 do 19 roku życia, z 25 krajów z całego świata, a metodologia treningu rozwijana i doskonalona jest od 2009 roku. 

Na bazie tak wielu doświadczeń opracowane zostało narzędzie - potencjometr Soccer Skills PRO ID, który pozwala na dokładną identyfikację potencjału zawodnika.

Wprowadzając Soccer Skills PRO do swojej drużyny, akademii, klubu czy federacji otrzymasz jeden, spójny program nauczania podzielony na etapy, dostosowany do wieku, potrzeb i predyspozycji zawodników.

Celem nadrzędnym szkolenia jest wykształcenie zawodnika kompletnego, czyli w rozumieniu naszego Systemu gracza, który nie tylko wyróżnia się umiejętnościami motorycznymi, technicznymi oraz taktycznymi, ale również posiada inteligencję i kreatywność boiskową.

Planifikacja treningów zawierająca szczegółowe cele podzielone na mezo, makro oraz mikrocykle ma celu stworzenie w przyszłości zawodnika kompletnego, inteligentnego i kreatywnego.

Cele treningowe są przygotowane w oparciu o 4 fazy gry - atak, obrona, przejście do ataku, przejście do obrony - dostosowane do 4 obszarów rozwoju zawodników: motoryki, taktyki, techniki oraz sfery mentalnej.

Cele z zakresu taktyki uwzględniają założenia Narodowego Modelu Gry. Dodatkowo cele treningowe uzupełnione są o planifikację szkolenia bramkarskiego.

Soccer Skills PRO Team zawiera gotowe sesje treningowe na cały sezon dla każdej kategorii wiekowej. Każdy konspekt sesji treningowej zawiera ćwiczenia dostosowane do różnego poziomu umiejętności zawodników.

Platforma dba również o trenerów kreatywnych, dając im możliwość modyfikacji jednostek treningowych poprzez wybór innych ćwiczeń z bogatej bazy lub też budowanie własnych ćwiczeń zgodnych z wytyczonymi celami poprzez intuicyjnego kreatora ćwiczeń, który jest dostępny w systemie. 

 

 

Rozwiązanie zawiera narzędzie do identyfikacji poziomu umiejętności każdego zawodnika - potencjometr Soccer Skills PRO ID.

Poprzez cykliczne prowadzenie specjalistycznych testów, potencjometr Soccer Skills PRO ID pozwala w szybki i łatwy sposób określić potencjał oraz rozwój każdego zawodnika. Stworzony na bazie kilkudziesięciu tysięcy wyników, pozwala w trafny i obiektywny sposób ocenić poziom techniczny i motoryczny zawodnika.

Baza potencjometru Soccer Skills PRO ID zawiera wyniki zawodników, którzy grają w młodzieżowych akademiach profesjonalnych klubów piłkarskich oraz młodzieżowych, a także seniorskich reprezentacjach narodowych. Oprócz potencjometru Soccer Skills PRO ID narzędzie zostało dodatkowo wyposażone w funkcjonalności analityczne, których zadaniem jest dalsza ocena zawodników pod względem mentalnym, motorycznym, technicznym oraz taktycznym.

Software został tak zbudowany, aby dać możliwość kontrolowania i zarządzania kwestiami szkoleniowymi i organizacyjnymi w klubie, akademii, czy federacji.

Możliwe jest to dzięki spójnemu procesowi szkolenia dla 14 kategorii wiekowych i funkcjonalnościom oprogramowania, pozwalającym na kontrolę realizacji programu.

Takie rozwiązanie ułatwia koordynatorowi monitorowanie rozwoju akademii poprzez wgląd do osiąganych wyników czy analizę Potencjometru.

Trener otrzymuje narzędzia pomagające kontrolować proces rozwoju swojej drużyny, a zawodnicy i ich rodzice wgląd do osiąganych postępów.

Soccer Skills PRO Team zawiera bogatą bazę wiedzy z zakresu taktyki, dietetyki, treningu mentalnego czy prewencji urazowej, która pomaga trenerom oraz zawodnikom dodatkowo się rozwijać.

Znajdują się tam również takie informacje jak opisy pozycji zawodników wraz z ich najważniejszymi cechami i umiejętnościami, a także ciekawostki przydatne w treningu.

Porady treningowe przygotowywane są przez najlepszych polskich i europejskich ekspertów.

Soccer Skills PRO Team jest rozbudowanym narzędziem, którego użytkowanie jest niezwykle intuicyjne.

Dodatkowo software został wsparty od strony technicznej materiałami wideo, które pokazują jak w pełni z niego korzystać, prowadząc użytkownika krok po kroku przez wszystkie funkcjonalności.

Software jest dostępny online z dowolnego urządzenia: komputera, tabletu czy smartfonu.

 

Rozwiązanie Soccer Skills PRO Team dostępne jest w trzech elastycznych pakietach dostosowanych do potrzeb każdej akademii, klubu czy federacji.

Pakiet Basic przeznaczony jest dla trenerów, którzy chcą, aby ich drużyna pracowała wg systemu Soccer Skills PRO.

Pakiet Complete to rozwiązania dla klubów i akademii piłkarskich.

Pakiet Elite jest dedykowanym rozwiązaniem dla profesjonalnych klubów oraz federacji, dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb.

 

Soccer Skills PRO Team to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie dla każdej drużyny piłkarskiej!