Licencja Soccer Skills PRO COACH uprawnia trenerów Polish Soccer Skills uprawnia do prowadzenia treningów indywidualnych (korepetycji piłkarskich) metodologią Soccer Skills PRO na własny rachunek. Trener oprócz wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas szkoleń i praktyk przygotowawczych, otrzymuje sprzęt sportowy marki adidas - kompletny strój Polish Soccer Skills (ortalion, bluza dresowa, koszulka polo, koszulka treningowa, długie spodnie, spodenki) oraz dostęp do platformy online zawierającej całoroczną metodologię pracy w formie zestawu ćwiczeń przeznaczonych na dany sezon. Każdy licencjonowany trener Polish Soccer Skills zostanie autoryzowany na stronie www.soccerskills.pl. Treningi odbywają się w grupach maksymalnie czteroosobowych - ściśle według zaleceń Polish Soccer Skills. Kampania marketingowa prowadzona przez Polish Soccer Skills stanowić będzie wsparcie medialne dla trenerów licencjonowanych w dotarciu do dzieci i rodziców zainteresowanych korepetycjami piłkarskimi. Sugerowana cena jaką trener powinien pobierać za jeden trening od osoby to 30 PLN. Trening powinien być prowadzony zgodnie z konspektami treningowymi Polish Soccer Skills w grupach maksymalnie czteroosobowych.

Zdjęcie lub film
Zdjęcie lub film
Zdjęcie lub film

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O LICENCJĘ SOCCER SKILLS PRO COACH?

Aby zostać trenerem Polish Soccer Skills i uzyskać licencję Soccer Skills PRO COACH, należy posiadać uprawnienia trenerskie oraz spełniać profil osobowościowy trenera Polish Soccer Skills. Minimalne uprawnienia przez nas wymagane to instruktor piłki nożnej lub UEFA C.

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ TRENERA POLISH SOCCER SKILLS?

Aby uzyskać licencję Soccer Skills PRO COACH i stać się trenerem Polish Soccer Skills należy zgłosić się na kurs licencyjny. Kursy organizowane są dwa razy do roku - w sesji wiosennej i jesiennej.

Uzyskanie licencji Soccer Skills PRO COACH jest dwuetapowym procesem. Pierwszy etap to ukończenie dwudniowej sesji szkoleniowej (zajęcia teoretyczno-praktyczne). Drugi etap to ukończenie dwutygodniowej praktyki na letnich obozach Polish Soccer Skills (trener nie ponosi kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia i praktyk).

Podczas praktyk trenerzy współpracują również z zagranicznymi trenerami z najlepszych europejskich lig.

Polish Soccer Skills nie pobiera opłat miesięcznych od trenerów, warunkiem przedłużenia licencji na kolejny rok jest odbycie tygodniowej praktyki na obozach Polish Soccer Skills.