Jednym z moich zadań jako koordynatora TS Podbeskidzie Bielsko-Biała jest sprawić, aby szkolenie w klubie stało na europejskim poziomie. Wymaga to uporządkowania kwestii związanych z system szkolenia. W związku z tym szukaliśmy rozwiązania, które zostanie w pełni dostosowane do naszych potrzeb i pozwoli nam kontrolować realizację planu, który obraliśmy.

Dlatego też, aby zrobić krok do przodu zdecydowaliśmy się podpisać umowę na korzystanie z Systemu Soccer Skills PRO Team, dzięki czemu mamy kompletny system szkolenia szczegółowo zaplanowany, dostosowany do polskich warunków, zgodny z Narodowym Modelem Gry,  jak również program, który jest narzędziem do zarządzania Akademią.

Dzięki Soccer Skills PRO Team wszyscy pracownicy, zawodnicy Akademii oraz rodzice podążać będą jedną ścieżką wyznaczoną przez klub, zgodnie z filozofią którą Akademia wdraża w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. W perspektywie czasu jestem przekonany, że dzięki temu Systemowi staniemy się jedną z najlepszych Akademii Piłkarskich w Polsce.

Andrzej Wyroba - koordynator akademii TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

     

      

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE

Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez profesjonalne podmioty - takie jak federacje krajowe czy akademie zawodowych klubów - wymaga narzędzia dedykowanego, uwzględniającego wszelkie autonomiczne wymagania takie jak filozofia szkolenia, profil zawodników czy model gry.

Soccer Skills PRO Team w wersji Elite jest w pełni dedykowanym rozwiązaniem, zapewniającym zachowanie specyfiki i wszelkich indywidualnych wymagań. Przygotowanie specyfikacji rozwiązania dla Klienta odbywa się w warunkach zapewniających pełną poufność, przy pełnej współpracy sztabu szkoleniowego klienta z międzynarodowymi ekspertami i konsultantami Soccer Skills PRO, doświadczonymi w pracy w największych klubach piłkarskich.

Proces wdrożenia Soccer Skills PRO Team w wersji Elite obejmuje 4 ściśle zdefiniowane etapy:

Zdjęcie lub film

Celem etapu Planowania jest ustalenie i zrozumienie potrzeb Klienta. Na tym etapie wdrożenia następuję między innymi określenie oczekiwań, powołanie grupy projektowej i ustalenie harmonogramu działań.

W etapie Analizy ustala się modelowe role i kompetencje, identyfikuje się proces szkoleniowy, model gry i wymogi planifikacji, a także określa się czynniki krytyczne. Etap kończy się opracowaniem specyfikacji rozwiązania dedykowanego - przygotowanego dla Klienta.

Konfiguracja to zaprojektowanie modelu rozwiązania we wszystkich 4 modułach (zarządzania, treningowego, analitycznego i wsparcia) na podstawie opracowanej specyfikacji. Etap kończy się wdrożeniem rozwiązania pilotażowego, które po testach podlega niezbędnym modyfikacjom aż do osiągnięcia zamierzonych celów wdrożenia.

Implementacja jest ostatnim etapem wdrożenia, podczas którego dokonuje się operacyjnego odbioru rozwiązania, określa się zakres i harmonogram szkoleń użytkowników oraz współpracę serwisową.

REKOMENDACJE